Globe Buddy er klimaneutral

Er Globe Buddy klimaneutral?

Hvad vil det sige, at hundefoder har et klimaaftryk? Og kan et produkt være klimaneutral?

Hunde sætter et mærkbart klimaaftryk, primært på grund af det, de spiser. Derfor er det vigtigt for os at kende til produkternes CO2-aftryk. Med den indsigt har vi mulighed for at lave mindre klimabelastende produkter. 

Typisk drejer det sig om at finde nogle andre råvarer, bl.a. som proteinkilde. Det kunne være insekter i stedet for kvæg. Produktion af insektprotein kræver færre ressourcer end fx kødprotein fra kvæg og kylling.

Hvad er et CO2-aftryk?

Vi har fået beregnet og verificeret vores nuværende produkters CO2-aftryk, også kaldet product carbon footprint.

Et produkts CO2-aftryk er den samlede mængde drivhusgasser, der frigives til atmosfæren gennem hele dets livscyklus, altså produktets bidrag til klimaændringer. 

Som forbruger kan du støde på mange forskellige beskrivelse af CO2-aftryk, som også kaldes klimaaftryk. Der er også forskellige beregningsmetoder, så det er ikke altid muligt at sammenligne på tværs af fodermærker.

Vores produkters CO2-aftryk kan dog sammenlignes med hinanden på grund af samme beregningsmetode.

Fra mark til madskål

Vi har til vores nyeste beregninger brugt metoden vugge-til-grav, der omfatter alle væsentlige drivhusgasemissioner i produktets livscyklus; fra mark og hav til færdigt foderprodukt, inklusiv transport, emballage og bortskaffelse.

Den officielle betegnelse for metoden er cradle-to-grave

Det nytter at gøre noget

Det er svært at lave hundefoder og godbidder helt uden at påvirke klimaet og miljøet. Der bruges vand og jord til at dyrke råvarer, og foder til proteinkilder, energi og materialer til emballage, blot for at nævne nogle få faktorer.

I Globe Buddy arbejder vi på at minimere belastningen, og vi kompenserer for det, vi ikke kan reducere lige nu.

Vi har valgt at klimakompensere ved at støtte et verificeret klimabeskyttelsesprojekt. Et projekt kan klassificeres som klimakompensation, når det sker på grundlag af en certificeringsstandard, der er internationalt accepteret.

Betyder det, at vi kan kalde produkterne klimaneutrale? Det kunne vi godt, men produktet i sig selv bliver ikke neutralt ved, at vi på anden måde kompenserer for klimabelastningen. Det afgørende er, at vi reelt arbejder på at udvikle produkter, hvor vi reducerer CO2-belastningen.

Læs mere om vores produkters CO2-aftryk og klimakompensation.

Beregning af CO2-aftryk og valg af klimakompensation sker i samarbejde med  ClimatePartner.

Når du ser mærket herunder, så er det dokumentation for, at produktet fra Globe Buddy er klimakompenseret og certificeret af tredjepart.

Tilbage til blog